10 termen over inbound marketing die je moet onthouden

0 Shares

Inbound Marketing is een relatief nieuwe marketingstrategie. Om je alvast op weg te helpen hebben we de belangrijkste termen nog even voor je op een rij gezet:

Inbound marketing

Inbound marketing is een marketingtechniek die er voor zorgt dat potentiële klanten je zelf vinden op internet. Het is dus een pull-medium. Dit in tegenstelling tot traditionele outbound marketing als advertising met bijvoorbeeld pop-up banner. Deze ‘zoekt jou op’ en probeert je af te leiden en te verleiden tot een actie (push). 

Inbound marketing valt niet lastig en is een combinatie van marketingstrategieën en -tactieken met als doel klanten naar je toe te trekken door het aanbieden van relevante, bruikbare & inspirerende content.

Belangrijkste uitgangspunten van inbound marketing:

 • relevante content, aansluitend op de wensen van de buyer persona.
  optimaliseren van de vindbaarheid van content,
 • online promoten van content, bijvoorbeeld door socialemedia-marketing, bloggen en pay-per-click-campagnes
 • converteren van websitebezoekers naar leads en klanten met behulp van intelligente, geautomatiseerde campagnes
 • doorlopend meten, analyseren en optimaliseren van het volledige proces.

Inbound marketing funnel

Dit is het pad dat prospects doorlopen vanaf het eerste contact met je bedrijf of product tot het moment dat ze klant zijn geworden. De funnel bestaat uit 3 stadia: 

 1. Tofu (Top of Funnel), 
 2. Mofu (Middle of Funnel)
 3. Bofu (Bottom of Funnel)

Het idee achter de funnel is dat leads zelden direct na het eerste contact een product of dienst kopen. Daarom is het lang niet altijd verstandig om meteen verkoopgerelateerde content in te zetten. Dit geldt vooral voor complexe, duurde producten en diensten, zoals bijvoorbeeld een leaseauto, machine of CMS-software. Voordat de bezoeker overgaat tot aankoop heeft hij behoefte aan meer generieke, onderwijzende content. Hij doorloopt een proces van onderzoek doen, vergelijken, twijfelen en checken. 

Het is daarom cruciaal dat tijdens elk contactmoment de consument precies op het juiste moment de juiste informatie getoond wordt. Informatie die op dat moment relevant is en die ook aanzet tot de vervolgstap die uiteindelijk leidt tot de aankoop.

Marketing automation

Marketing automation is een techniek die zwaar leunt op software en die als doel heeft automatisch de juiste content op het juiste moment aan de juiste persoon aan te bieden. Enerzijds registreert en analyseert marketing automation het gedrag van afzonderlijke leads, anderzijds zorgt de software een dialoog met afzonderlijke leads middels e-mail, sms of andere media. Bekende marketing-automation pakketten zijn SharpSpringHubspotAct-On en Eloqua.

Call to Action (CTA)

Letterlijk is het een prikkel om potentiële kopers aan te zetten tot het doen van een actie, zoals het bestellen van een product, het inschrijven op de nieuwsbrief, het downloaden van een whitepaper of het bellen van een telefoonnummer. Idealiter bevat een e-mail en een blog aan het einde een Call to Action. Wat wil jij als marketeer wat de lezer nu gaat doen?

Click Through Rate (CTR)

De click through rate is het percentage kliks op een link, afgezet tegen een ander kental, bijvoorbeeld het aantal keer dat een e-mail geopend is. Binnen e-mail is de click through rate een belangrijke KPI, die iets zegt over de relevantie van een e-mail. Voorbeeld:

 • Opens: 1000
 • Clicks: 40
 • CTR = 4%

Landingspagina

De webpagina waar een bezoeker ‘landt’ nadat hij elders op een link in een advertentie of andere Call to Action heeft geklikt. De landingspagina heeft als doel de bezoeker aanzetten tot een bepaalde actie, bijvoorbeeld het invullen van een formulier om een whitepaper te downloaden of een bestelling te doen. Binnen de inbound marketing en marketing automation wordt een landingspagina vaak gebruikt om persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) te ruilen voor relevante informatie (whitepaper). De landingspagina is vaak geoptimaliseerd om het betreffende doel te verwezenlijken.

Premium content

In de meeste gevallen is dit gated content (afgeschermd) die je wilt ruilen tegen persoonsgegevens. Voorbeelden: whitepaper, infographic, rekenmodule, etc.

Conversie

Een conversie is te omschrijven als een contact dat van status veranderd. Bijvoorbeeld een anaonieme websitebezoeker die converteert naar een lead. Het conversiepercentage is een KPI welke aangeeft in welke verhouding dit plaatsvindt en dus iets zegt over het succes van de campagne. 

A/B-test

Dit is een test tussen twee varianten van bijvoorbeeld een e-mail of een landingspagina om te onderzoeken welke het beste converteert. Het verschil tussen twee varianten is in de regel klein en de meting moet plaatsvinden over voldoende impressies om van statistische waarde te kunnen zijn.

Lead Nurturing

Lead nurturing is het proces waarbij leads worden klaargemaakt om overgedragen te worden aan Sales. Middels content worden leads geïnformeerd, worden twijfels weggenomen en aan het einde vertrouwd gemaakt met de organisatie en het product.

Meer weten over inbound marketing en marketing automation? Wij maakte een training inbound marketing voor je.

0 Shares

Inbound Marketing Machine

Next
Whitepaper inbound marketing Stan & Stacy

Download onze gratis inbound Marketing Whitepaper