SharpSpring Sales Optimizer: optimaliseer je verkoopkanaal

Met marketing automation kunnen je marketing perfect stroomlijnen. SharpSpring stuurt de juiste boodschap op het juiste moment naar de juiste persoon. Alle boodschappen zijn perfect samengesteld, sluiten op elkaar aan en zorgt voor een perfecte gebruikerservaring. Na de overdracht aan sales wordt deze eenduidige, gestructureerde manier van communiceren vaak doorbroken. Deze wordt sterk afhankelijk van de capaciteiten van de afzonderlijke leden van het sales team. SharpSpring wil met Sales Optimizer deze klantbeleving doortrekken in het salesproces.

SharpSpring Sales Optimizer automatiseert handmatige sales-activiteiten die repetitief en tijdrovend zijn en ondersteunt de verkoopafdeling bij het verzenden van de juiste, eenduidige informatie. SharpSpring biedt daarnaast de mogelijkheid tot het automatisch creëren van opportunities, follow-up-taken en andere acties op basis van belangrijke touchpoints. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: heeft een lead een demo aangevraagd, dan kan er nu automatisch

  • een opportunity worden aangemaakt
  • een verkoper worden toegewezen
  • de opportunity in de pipeline worden geplaatst
  • een taak voor het maken van een afspraak worden aangemaakt
  • na x dagen een follow-up-gesprek worden gepland.

SharpSpring activity feed

Taken voor sales-medewerkers verschijnen automatisch in de activity feed van de betreffende sales-medewerker. Indien gewenst kunnen er aan de taak content-suggesties worden toegevoegd. Een document uit het Media Center of een aantal smart e-mails. Door het aanbieden van kant-en-klare smart e-mails kan de sales-medewerker snel en efficiënt werken en blijft een eenduidige communicatie gewaarborgd, terwijl de boodschap eenvoudig te personaliseren is. Zodra een lead op je website is, kunnen bepaalde taken zelfs naar boven geschoven worden. Zo kun je contact opnemen op het moment dat je de aandacht van je lead hebt.

Opportunity workflows

De automatisch handelingen worden aagestuurd door ‘opportunity workflows’, en gemaakt in de bestaande Visual Workflow Builder. Ze komen dan ook sterk overeen met de reeds bestaande virtual workflows in SharpSpring. Een trigger bepaalt wanneer een set acties wordt uitgevoerd. Deze opportunity workflows hebben echter betrekking op contacten met opportunities. Hierdoor ben je in staat om bijvoorbeeld automatisch opportunities aan te maken, de status van een opportunity aan te passen of een opportunity te verplaatsen naar een andere fase in de sales pipeline.

sharpspring_sales_optimizer

Sales Optimizer Tasks-rapport

De SharpSpring Sales Optimizer toont tenslotte hoe geautomatiseerde taken worden opgevolgd. Het Sales Optimizer Tasks-rapport geeft een gedetailleerd overzicht van alle geautomatiseerde taken. Dit rapport bevat informatie over individuele gebruikers en hele verkoopteams. Het geeft inzicht in welke geautomatiseerde taken binnen een bepaald tijdsbestek worden voltooid of opnieuw gepland.

sharpspring sales optimizer report

Op de website van SharpSpring is inmiddels een demo te zien van Sales Optimizer. De functionaliteit is per direct gratis beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.