Nieuwe voorwaarden SharpSpring

0 Shares

Gisteren zijn we een beetje overvallen door SharpSpring’s pop-up met aangepaste voorwaarden. Onze contactpersoon bij SharpSpring overigens ook. Wat houden de nieuwe voorwaarden in?

Om te kunnen werken met SharpSpring moeten klanten een bijgewerkte klantabonnementovereenkomst accepteren. In deze overeenkomst worden onder andere deze zaken geregeld:

  • Een nieuw nieuwe factureringssysteem van SharpSpring
  • Hoe SharpSpring omgaat met belastingregels die bepaalde gebruikers verplichten omzetbelasting te betalen.

Waarom deze wijzigingen?

De wijzigingen in het facturatiesysteem zijn een gevolg van een aanpassing in de Amerikaanse wetgeving. Deze aanpassing staat staten toe een eigen belastingtarief te hanteren op internetdiensten. Dit heeft een grote impact op de manier van factureren door Amerikaanse partners. Hierop heeft SharpSpring een nieuwe betalingssysteem ontwikkeld, waarbij zij rechtstreeks eindklanten factureren en een marge afdragen aan de partner.

Wat gaat er veranderen?

Er gaat voor klanten van Stan & Stacy niets veranderen in de manier waarop de facturatie plaatsvindt. Omdat deze problematiek niet speelt in Europa, zijn een aantal partners – waaronder Stan & Stacy – overeengekomen dat zij het huidige systeem blijven gebruiken waarbij zij licentiekosten voor de eindklant afdragen aan SharpSpring. Ook in het kader van de AVG zou het nieuwe systeem de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Waarom dan toch een aanpassing van de voorwaarden?

De voorwaarden wijzigen op meerdere punten dan de twee punten hierboven genoemd. Net als bij andere software is bij het wijzigen van de voorwaarden een nieuwe akkoordverklaring van de gebruiker noodzakelijk. Echter ook bovenstaande punten over het betalingsverkeer zijn opgenomen. SharpSpring geeft aan dat het onmogelijk is om voor een kleine groep gebruikers afwijkende voorwaarden te ontwikkelen, maar onderstreept dat de facturatie ongewijzigd zal blijven. Stan & Stacy draagt uiteraard ook geen informatie hieromtrent over aan SharpSpring.

Niet accepteren van de voorwaarden

Om in te kunnen loggen moeten de aangepaste voorwaarden geaccepteerd worden. Doe je dit niet, dan kun je dus niet inloggen, maar blijft SharpSpring wel actief.

0 Shares
Previous

SharpSpring Sales Optimizer vanaf november gratis

Overzicht van alle nieuwe Hubspot features (2019)

Next

Marketing automation whitepaper

Download onze GRATIS Marketing Automation whitepaper!