De SharpSpring Buyer Persona Template

0 Shares

SharpSpring heeft vandaag een interessante nieuwe functie onthuld: de persona.

Buyer personas helpen content en de achterliggende processen zo te ontwerpen dat deze optimaal aansluiten op de behoefte van de klant. Bij Stan & Stacy beredeneren we alles vanuit buyer personas. Het gedrag van klanten is allesbepalend voor hoe wij content creëren, call-to-actions ontwerpen en workflows inrichten binnen een marketingautomation-platform. 

SharpSpring is zo aardig geweest een persona template beschikbaar te maken binnen haar platform. Het ontwikkelen van buyer personas doe je nog altijd vanuit kwalitatief onderzoek zoals interviews, maar het is ontzettend handig een template binnen dit marketingautomation systeem beschikbaar te hebben. Het helpt je de focus te houden op de persona tijdens het inrichten van campagnes en het personaliseren van e-mail en landingspagina’s.

De SharpSpring buyer persona template

Het idee achter de ShrapSpring’s persona is communicatie met leads en klanten gedurende de gehele lifecycle vanuit de logica van de koper in te richten. Eigenlijk is het een uitgebreide variant op de al beschikbare segmentatie.

In SharpSpring werk je vanuit een buyer persona template. Binnen deze template stel je de informatievelden in die je later gaat voorzien van informatie. 

  • Demographics Widget: voor tekstvelden zoals: naam, functie, rol en DMU kenmerken, opleiding, etc.
  • Section Widgets: aankoop-kenmerken zoals gevoeligheid voor prijs, behoefte, beslissingscriteria.
  • Custom Stories: zoals angsten en verlangens, aankoopgedrag, gevoelig voor < unieke verkoop propositie> 

Naast verschillende standaard velden biedt SharpSpring voldoende mogelijkheden om eigen velden toe te voegen. De template wordt vervolgens gebruikt voor het creëren van de daadwerkelijke personas.

Toekennen van een persona in SharpSpring

Deze eerste versie (1.0) van SharpSprings persona is de inzetbaarheid nog redelijk beperkt. Zodra je als marketeer je persona’s in Sharpspring hebt vastgelegd kun je leads hieraan matchen door:

  1. Het toevoegen van een extra vraag aan een (je) formulier(en). Deze vraag is gedefineerd in je personas en dient als segmentatiecriterium (dit noemt Sharpspring ‘self-identification’). Het antwoord op deze vraag (bijvoorbeeld een functie) gebruikt het marketingautomation-systeem dan om een lead te koppelen aan de corresponderende persona. Het is de vraag of slechts een enkele voorwaarde voldoende is om deze keuze te kunnen maken, gezien het feit dat een buyer persona al snel een 20-tal criteria omvat. Het voelt een beetje als een leadscorings-model op basis van alleen een functie.
  2. Meer in de richting komt toekenning van een persona aan een lead op basis van een task. Binnen een task zijn meerdere criteria te combineren en de workflow is voorzien van een optie om de persona te wijzigen.
  3. Je kunt een lead via de contact manager handmatig aan een persona toewijzen.

Video uitleg SharpSpring personas

Maar wat kan je er nu mee?

Zoals ik al schreef is de persona een nieuwe variant om te segmenteren en dynamische content beter af te stemmen op personas. Veel meer is het eigenlijk niet. Het helpt je dus niet buyer personas te ontwikkelen, dat kan alleen op basis van goed kwalitatief onderzoek. De persona in SharpSpring slaat wel een brug tussen personas en de data in het marketingautomation-systeem.  Beschouw vooralsnog de Sharpspring persona template dus vooral als een handig hulpmiddel.

Dit komt ondermeer doordat de toepassingsmogelijkheden van personas binnen tasks, workflows en op andere gebieden nog erg minimaal is. Zo kan ik bijvoorbeeld een lead laten wisselen van van buyer persona, maar op basis hiervan overschakelen naar een andere workflow is nog lastig, zo niet onmogelijk. Ook lead scoring op basis van personas staat hoog op mijn verlanglijst.

Dat het concept van personas nu binnen marketing automation wordt toegepast is zeker een grote stap voorwaarts met veel potentie. Vanuit onze visie zijn personas onmisbaar bij het juist inrichten van een marketingautomation-systeem. De stap die SharpSpring nu zet, maakt klanten meer bewust van de noodzaak van denken in persona’s. 

De persona template is per direct beschikbaar in SharpSpring onder Automation in het menu.

0 Shares
Previous

E-mail deliverability verhogen binnen marketing automation

Seminar over Eloqua marketing automation

Next