Marketing Automation Pilot Framework

0 Shares

Vanuit onze ervaringen met inbound marketing automation is ons implementatie-credo ontstaan: ‘begin klein, maar vergeet niet iedereen te betrekken’.

Wij implementeren inbound marketing automation bij grotere organisaties bij voorkeur in pilot-vorm, waarbij de uitvoering zoveel mogelijk wordt neergelegd bij een selecte groep sales- en marketingmedewerkers. Kennis en vaardigheden worden op deze wijze overgebracht in de vorm van learning tracks met ‘zelfredzaamheid’ als resultaat.


Ons pilot-framework kent 4 elementen:

1. Nulmeting

Interesse wekken bij én motiveren en informeren van alle relevante stakeholders.

2. Inrichten pilot

De pilot gaat het overtuigend bewijs leveren dat inbound marketing automation werkt.

3. Automation

Samen richten we het gekozen marketing automation systeem in.

4. Uitvoeren pilotl

Analyseren, optimaliseren en bijsturen. Klaar om breder uit te gaan rollen.

Resultaat

Wat hebben we nu binnen deze pilot bereikt? Klanten zijn beter geholpen in het afleggen van hun aankoopreis. Het marketingautomationsysteem heeft hierbij een schat aan informatie opgeleverd over het aankoopgedrag van klanten en de mate van succes die hiermee geboekt wordt.

Een hecht samenwerkend team heeft hands-on kennis en ervaring opgedaan vanuit de nieuwe rollen. En last but not least; de marketing- en salesafdeling heeft in de praktijk kennis gemaakt met inbound marketing automation, je hebt voldoende inzicht om zelfstandig marketing automation een succes te maken.

Infographic

0 Shares
Previous

Marketing automation privacy wetgeving en cookies

E-mail deliverability verhogen binnen marketing automation

Next

Marketing automation whitepaper

Download onze GRATIS Marketing Automation whitepaper!