Stan and Stacy, gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 175, 1021KP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://stanandstacy.com
Gedempt Hamerkanaal 175, 1021KP Amsterdam +31202239233

Marten Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Stan and Stacy. Hij/zij is te bereiken via moc.y1555956048catsd1555956048nanat1555956048s@yca1555956048virp1555956048

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stan and Stacy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en interactie met onze e-mails
 • Jouw bedrijfsnaam
 • Jouw functie
 • Jouw gebruik van marketing automation systeem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moc.y1555956048catsd1555956048nanat1555956048s@yca1555956048virp1555956048, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stan and Stacy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mailings
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stan and Stacy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
 • producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stan and Stacy analyseert jouw interactie met onze e-mails om daarmee de e-mails te verbeteren en het
 • aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stan and Stacy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die geen gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stan and Stacy) tussen zit.

Stan and Stacy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam systeem Waarom het gebruikt wordt Onderliggende logica Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene
Sharpspring Analyseert jouw gedrag op de Stan and Stacy website en interactie met Stan and Stacy e-mails om daarmee de website en e-mails te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Op basis van vertoond gedrag en de beschikbare (persoons)gegevens wordt de inhoud van de e-mails afgestemd. Aan het gedrag en de beschikbare (persoons)gegevens wordt een score gekoppeld die gebruikt wordt voor het aanbieden van relevante producten en diensten. De geautomatiseerde besluitvorming heeft geen negatieve gevolgen voor de betrokkene.
Eloqua Analyseert jouw gedrag op de Stan and Stacy website en interactie met Stan and Stacy e-mails om daarmee de website en e-mails te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Op basis van vertoond gedrag en beschikbare (persoons)gegevens wordt de inhoud van de e-mails afgestemd. Aan het gedrag en de beschikbare (persoons)gegevens wordt een score gekoppeld die gebruikt wordt voor het aanbieden van relevante producten en diensten De geautomatiseerde besluitvorming heeft geen negatieve gevolgen voor de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stan and Stacy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn
NAW gegevens 2 jaar
Gebruik en interactie met Stan and Stacy website(s) en e-mails 2 jaar
Ip-adres 2 jaar
Overige persoonsgegevens 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stan and Stacy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stan and Stacy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stan and Stacy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stan and Stacy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics __utma Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek. 2 jaar
Google Analytics __utmb Registreren wanneer het websitebezoek begint, eindigt en hoelang deze duurt. 30 minuten
Google Analytics __utmc Registreren wanneer het websitebezoek begint, eindigt en hoelang deze duurt. Na de sessie
Google Analytics __utmz Registreert waar een bezoeker vandaan komt. 6 maanden
Clicky _jsuid Registreert website bezoek 25 jaar
Eloqua Deze cookie wordt gebruikt om informatie op de websites en onze e-mails af te stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. 2 jaar
Sharpspring __ss Deze cookie wordt gebruikt om informatie op de websites en onze e-mails af te stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen / This cookie stores the session id for your web visit. It is used by SharpSpring to group together web visits from a single visitor served a SharpSpring token (ss_tk). It expires after 30 hours. 30 uur
Sharpspring __ss_tk This is the SharpSpring first-party cookie. We use it in conjunction with our marketing automation platform to ensure that web visitors receive the information that most interests them. It is set to expire after 25 years. 25 jaar
Sharpspring __ss_referrer This is a traffic referrer cookie. We store the visitor’s referrer location for use by our marketing automation platform. This cookie expires after 6 hours. 6 uur
Hotjar _hjUserId Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent. 2 jaar
Hotjar session_start_time Voor het opslaan van het tijdstip waarop een bezoek begon. na bezoek
Hotjar k_visit Voor het opslaan van het aantal bezoeken. 1 jaar vanaf zetten
Hotjar k_push8 Voor het opslaan van een keuze voor deelname. 1 jaar vanaf zetten
Hotjar push_time_start Voor het opslaan van het tijdstip van verzoek voor deelname. na bezoek
Hotjar _hjDonePolls Voor het bijhouden van het invullen van de poll. 1 jaar vanaf zetten
Facebook Connect Deze cookie biedt de mogelijkheid dat je direct een artikel kan liken of delen vanuit de website. 23 dagen
Google Adwords Het Google Adword Dynamic Remarketing Script wordt gebruikt door Google Adwords om er voor te zorgen dat we u later opnieuw kunnen benaderen met interessante advertenties. 3 maanden
Twitter Deze cookie biedt de mogelijkheid dat je direct een artikel kan liken of delen vanuit de website. 23 dagen
Google+ Deze cookie biedt de mogelijkheid dat je direct een artikel kan liken of delen vanuit de website. 23 dagen
LinkedIn Deze cookie biedt de mogelijkheid dat je direct een artikel kan liken of delen vanuit de website. 23 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stan and Stacy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar *protected email*.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stan and Stacy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stan and Stacy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via moc.y1555956048catsd1555956048nanat1555956048s@yca1555956048virp1555956048

Wijziging van de privacyverklaring

Stan & Stacy behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

Update: 22 mei 2018.

Vragen over de privacyverklaring

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail via moc.y1555956048catsd1555956048nanat1555956048s@yca1555956048virp1555956048 worden gesteld aan Stan & Stacy.