Privacy Policy

Our website address is: https://stanandstacy.com/.

Privacybeleid

Samenvatting

Hieronder volgt een verkorte privacyverklaring. De volledige, juridische tekst is aan het einde te downloaden.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of anderszins wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht. Enkel wanneer het noodzakelijk is om onze diensten te kunnen uitvoeren, worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden (verwerkers) onder de strikte voorwaarden van de GDPR en andere geldende wetgeving. Alleen indien het toegelaten is onder privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.

Wat verzamelen we?

Je beslist zelf welke informatie je met ons deelt. We verzamelen de volgende informatie:

 • NAW-gegevens
 • Facturatiegegevens
 • Functiegerelateerde gegevens, als functietitel en naam organisatie waarvoor je werkt
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gedragsgegevens en statistische informatie binnen de website van Stan & Stacy
 • Gegevens over afgenomen diensten

Wat doen we met die gegevens?

We verzamelen deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van je behoeftes waardoor we je gerichter kunnen voorzien van betere informatie. De informatie help ons om:

 • Gevraagde diensten uit te voeren.
 • Gericht informatie te sturen over jouw interessegebieden.
 • Je eventuele promotiemails te sturen over nieuwe producten, diensten, evenementen of andere zaken
  we je informatie af en toe gebruiken om je te benaderen voor marketingonderzoek.
 • Inzicht te krijgen in hoe mensen de website bezoeken, e-mail lezen en met ons communiceren.

Cookies

De website plaatst tracking cookies van derden voor het herkennen van bezoekers. Cookies kun je blokkeren en wissen binnen je browser.

Beveiliging

Stan & Stacy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website verlaat en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites goed naar hun privacybeleid.

Rechten

Je hebt onder bepaalde omstandigheden op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving het recht om de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Als je ervan overtuigd bent dat jouw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur een mail naar *protected email*. We passen de incorrecte gegevens direct aan.

Wijziging van de privacyverklaring

Stan & Stacy behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

Update: 8 oktober 2020.

Bewaartermijn informatie

De persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Stan & Stacy verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Vragen over de privacyverklaring

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Stan & Stacy via contact@stanandstacy.com

Volledige juridische privacyverklaring

De volledige privacyverklaring is hier te downloaden.