Disclaimer

Deze website biedt aan de klanten en andere relaties van Stan & Stacy informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

Stan & Stacy kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stan & Stacy aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Stan & Stacy dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Persoonlijke gegevens die via deze website aan Stan & Stacy worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2016 Stan & Stacy
Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciƫle doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.
 
Alle gegevens in de website zijn met grootst mogelijke zorg gepubliceerd, echter er kunnen geen rechten aan worden ontleend.