Uitleg over de nieuwe SharpSpring Social module

Vorige maand kondigde SharpSpring een nieuwe feature aan: SharpSpring Social. En deze week stelde de Amerikaanse leverancier van marketingautomation-software de dienst beschikbaar als beta-versie voor haar partners. Later deze maand, komt de feature beschikbaar voor alle gebruikers. Wat kun je verwachten?

Wat is SharpSpring Social?

SharpSpring Social is een uitbreiding op de huidige marketing automation tool, waarmee SharpSpring een brug bouwt tussen marketing automation en social media. Deze beta bevat nu nog enkel basis-functionaliteit, maar SharpSpring heeft aangekondigd social interactie ook beschikbaar te gaan maken binnen haar workflows. Of met andere woorden: marketeers kunnen dan automatisch inspelen op interacties vanuit social media. Op welke manier dit gaat gebeuren is nu nog onbekend, maar ik kan mij voorstellen dat social een deel uit gaat maken van lead scoring en ook een trigger of filter kan worden binnen de virtual workflow. Sinds 14 december 2017 zijn social interacties te gebruiken binnen je leadscoringsmodel en als trigger of filter binnen de virtual workflow.

SharpSpring Social beta december 2017

Maar laten we starten met wat we vandaag de dag hebben. Wat heeft SharpSpring nu precies beschikbaar gesteld? Er zijn nu drie onderdelen beschikbaar:

  • Social Calendar
  • Social Post
  • Social Listening

Social Calendar

De Social Calendar is een kalender die je inzicht geeft in alle (geplande) activiteiten. Denk hierbij aan postings op social media of verzonden bulk e-mails. SharpSpring toont enkel e-mails die handmatig verzonden zijn naar een list. E-mails verzonden binnen een workflow vallen hierbuiten en zijn dus niet zichtbaar. (Een mooie feature zou een overzicht van alle e-mail zijn, in combinatie met een persoonsfilter, maar dit even terzijde). De kalender geeft je een goed overzicht van ingeplande activiteiten en helpt je bulk e-mails beter te plannen.

Via een knop aan de linkerzijde (waarom is deze oranje en niet standaard groen) ben je in staat snel een nieuw blogartikel te maken, een bestaande e-mail in te plannen of een nieuwe social post te schrijven.

Social Post

SharpSpring social post

Via Social Post kun je een bericht schrijven en dit verspreiden via een of meerdere gekoppelde social media accounts. Op dit moment worden LinkedIn, Facebook en Twitter ondersteund. Dit is allemaal niet zo spannend en een redelijk rechttoe-rechtaan-proces. Helaas heeft SharpSpring nog geen URL-shortner aan boord, en dus telt je URL gewoon voor het volle pond mee. Au! Voeg je een url toe, dan zoekt SharpSpring de betreffende pagina op en toont je een afbeelding en een stukje tekst uit de pagina. Het lijkt hierdoor of de afbeelding wordt toegevoegd aan het bericht. Maar dat is niet zo. Deze wordt standaard toegevoegd als image aan je bericht. Je kunt overigens ook een andere afbeelding toevoegen en ook een link naar een media piece uit de media library kun je koppelen aan je social post.
Tenslotte kun je de post meteen verzenden of inplannen voor later. De post verschijnt netjes op de kalender.

Wat ik mis is de interactie die marketing automation zo krachtig maakt. Ik mis de koppeling tussen klik binnen een post en de registratie binnen een contact. Ik zie keurig in de ‘life of the lead’ dat ik de URL in mijn post heb bezocht, maar het moet ook mogelijk zijn de betreffende tweet en het social medium te registreren. Maar wellicht wordt hier nog aan gewerkt.

Inmiddels zijn social interacties ook toepasbaar binnen je leadscoringsmodel. Hierbij kun je punten toekennen aan (of in mindering brengen van) een bestaand contact indien deze vanuit social media je website bezoekt. Een relatie met een specifieke post, kan nog niet worden gelegd.

Ook vormen social interacties een onderdeel van de visual workflow. Trigger en filter kunnen worden geactiveerd indien een contact via een van je socialmedia-accounts de website binnenkomt. Op deze manier maak je al snel een workflow die je social media attributie regelt.

Social Feeds

SharpSpring Social Feeds is een dashboard vergelijkbaar met Hootsuite of Tweetdeck. Binnen het dashboard kun je activiteiten van Facebook, LinkedIn en Twitter monitoren. Zo kun je feeds aanmaken van bijvoorbeeld likes en reposts, maar ook van een bepaald zoekwoord binnen Twitter. Nu heb je snel een overzicht van wat concurrenten schrijven of van wat er bijvoorbeeld over ‘marketing automation’ wordt geschreven. Binnen SharpSpring kun je verschillende dashboards aanmaken waardoor je kanalen mooi kunt groeperen. Social Feeds is een mooie aanvulling, maar mist de veelzijdigheid van bijvoorbeeld Hootsuite.

Conclusie SharpSpring Social

Met Social maakt SharpSpring alweer een mooie stap richting een all-in-one online marketing tool. Toch zijn deze nieuwe social media functies nog erg basic. Dat is ook niet zo vreemd, de nieuwe toevoegingen zijn nog beta. SharpSpring lijkt een agile manier van werken te omarmen, waarbij zeer regelmatig steeds kleine stukjes functionaliteit toegevoegd of verbeterd worden. Dit sluit ook aan bij de manier van werken van steeds meer softwareleveranciers: een continue beta-status, waarin functies continu verbeterd worden. Er vergeet niet: Google is ook al 15 jaar beta.